Uue põlvkonna tervisepartner

Ettevõttele | Töötajale

Teenused

Me oleme olemas, et hoolitseda Teie töötajate tervise eest, et nemad saaks seistaTeie ettevõtte hea käekäigu eest. Aitame Teil kujundada ettevõtte tervisekultuuri,mis suurendab töötajate motivatsiooni ja aitab kaasa Teie äriedule.

Oleme arendanud ettevõtetele välja tervikliku töötervishoiu kontseptsiooni, mis aitab töötajate tervisesse tehtavad investeeringud ja tervise jälgimise sihipäraseks muuta, nii et see kasvatab ettevõtte majanduslikku edukust.
Meie tervisekontrolli järgselt saab iga töötaja isikliku terviseplaani ning ettevõte kokkuvõtliku terviseauditi.

Individuaalne terviseaudit

See, millised vaevused või haigused kellelgi avalduvad on väga individuaalne. Individuaalse terviseauditi käigus tehakse põhjalikud terviseuuringud ja analüüsid, mis annavad mitmekülgse ülevaate tervislikust seisundist. Põhjalik ülevaade võimaldab varakult avastada tervisekõrvalekaldeid ja tõsiseid haigusi. Individuaalse terviseauditi raames tehtavad uuringud valitakse Sulle vastavalt sellele, millised on Sinu individuaalsed eripärad, perekondlik soodumus haiguste osas ja huvi oma tervise osas
LOE ROHKEM

Personaalsed uuringupaketid

Iga inimene on unikaalne oma organismi eripärade, terviseriskide, perekondliku tervisetausta, tervisega seotud teadmiste aga ka murede poolest. Kõikidele uuringutele eelneb terviseriskide hindamine küsitluse põhjal ja kõikide uuringute tulemusena saad endale tervisejuhtimise plaani ja soovitused. Me aitame Sul läbi mõelda terviseriskide maandamiseks ja juhtimiseks sobivad terviseuuringud, aga oleme välja pakkunud ka mõned paketid.
LOE ROHKEM

Ettevõtte terviseaudit

Ettevõtte Terviseaudit on firma töötajaskonna tööelukvaliteedi juhtimise töövahend, mis aitab võimestada töötajate panust ettevõttesse. Iga-aastaselt teostatav Terviseaudit annab ettevõtte juhtkonnale ülevaate töötajaskonna produktiivsusest, motivatsioonist ja teistest tervise- ja heaoluga seotud näitajatest, mis mõjutavad firma käekäiku samavõrd kui majanduslikud tegurid ning annab analüüsil ja mõõdetavatel tulemustel põhineva tegevusplaani hea tervisekultuuri ja tootlikkuse jõustamiseks
LOE ROHKEM

Meist

Meeskonna moodustavad erialaspetsialistid, kelle eesmärk on pakkuda uudset ja põhjalikku töötervishoiuteenust.

Loe rohkem